Els nostres serveis immobiliaris

Vetllem per el bon funcionament de la Comunitat de Propietaris, advertint al president i als propietaris de les accions a realitzar. Planifiquem el pressupost de despeses de l’any en curs i preparem la liquidació de despeses de l’exercici passat. Realitzem els pagaments autoritzats pel president i els cobraments periòdics als veïns. Ens encarreguem també de buscar els corresponents industrials per tal de mantenir la finca en perfecte estat i que aquesta mantingui el seu valor.

Els nostres serveis abasten:

 1. Administració Eficient:

  • Vetllem per l’òptim funcionament de la teva propietat, supervisant amb cura les seves instal·lacions i serveis.
  • Realitzem advertiments oportuns als titulars per garantir un ambient harmoniós.
  • Vetllar perquè els propietaris compleixin les seves obligacions i realitzar els advertiments pertinents.
 2. Planificació Financera:

  • Preparem amb antelació i presentem a la Junta el pla de despeses previsibles, proposant estratègies i recursos necessaris per afrontar-los.
  • La nostra prioritat és mantenir l’estabilitat econòmica de la comunitat.
  • Preparar els comptes anuals de l’exercici precedent i el pressupost.
 3. Conservació i Manteniment:

  • Ens ocupem de la conservació i manteniment de la propietat, prenent mesures i executant reparacions urgents.
  • Informem immediatament el president o els propietaris sobre qualsevol aspecte rellevant per a la integritat i comoditat de la llar.
  • Realització de actuacions urgents sempre amb autorització del president.
  • Pagar amb autorització del president les obres realitzades amb caràcter d’urgència.
  • Executar els acords de junta que facin referència a la comunitat i fer els cobraments i pagaments pertinents.

A la nostra immobiliària, construïm confiança a través d’una gestió sòlida i compromesa, garantint la tranquil·litat i el benestar de cada propietat que administrem.